ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 CPH3225 สุขภาพสิ่งแวดล้อม
2 CPH4314 เภสัชวิทยา