สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   รายงานผลการดำเนินงาน-ประจำปีการศึกษา-2559... อ่านต่อ

26 กันยายน 2561

   โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 129 อัตรา... อ่านต่อ

9 เมษายน 2559

   สสจ.ปทุมธานี รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000... อ่านต่อ

30 มีนาคม 2559

   โรบินสันเชียงราย รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน... อ่านต่อ

21 มีนาคม 2559

   รับสมัครนักศึกษาทำงานช่วงปิดเทอม... อ่านต่อ

21 มีนาคม 2559

   รายงานตัว ผู้ผ่านการคัดเลือกระบบโควตาของ สำนักวิชาฯ ในวันที่ 9 มกราคม ... อ่านต่อ

30 ธันวาคม 2558

   ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกระบบโควตาของ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิท... อ่านต่อ

9 ธันวาคม 2558

   เซ็นทรัลดิพาทเมนท์สโตร์-ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร-Partt... อ่านต่อ

30 ตุลาคม 2558

   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไ... อ่านต่อ

20 กันยายน 2558

   โรงพยาบาลมุกดาหาร รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 ตำแหน่ง เปิดรับสมัค... อ่านต่อ

20 กันยายน 2558

16 มีนาคม 2563 เข้าชม = 0 (ครั้ง)

5 มีนาคม 2563 เข้าชม = 9 (ครั้ง)

2 มีนาคม 2563 เข้าชม = 3 (ครั้ง)

 
Untitled Document

 สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา


สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ


สำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา


สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ


สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ

สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข

องค์การอนามัยโลก

กระทรวง

สาธารณสุขสถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุขสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทร 0 5377 6526 , แฟกซ์ 0 5377 6527

healthsci.crru@gmail.com